ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE

 

Registrácia

 • Registrácia účastníkov konferencie bude prebiehať v termíne od 01. 05. 2017 do 15. 09. 2017. Registrácia sa vykonáva prostredníctvom konferenčného portálu: www.pravnickekonferencie.sk (ďalej len „konferenčný portál“).

 

Účastnícky poplatok

 • Výška účastníckeho poplatku
  • mladý vedec do 35 rokov      60,- €
  • ostatní účastníci                    90,- €
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet organizátora – bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., Trnava, číslo účtu (IBAN): SK34 1100 0000 0026 2823 1479, BIC: TATRSKBX (1100), variabilný symbol: 904. V správe pre príjemcu je nutné uviesť meno a priezvisko účastníka konferencie.
 • Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na recepcii dňa 28. 09. 2017, obed dňa 29. 09. 2017 a občerstvenie počas celého priebehu konferencie. Účastnícky poplatok nezahŕňa náklady na ubytovanie a cestovné.
 • V prípade neúčasti na konferencii sa zaplatený účastnícky poplatok nevracia.

 

 Ubytovanie a stravovanie

 • Účastníci konferencie majú možnosť využiť v rámci kapacitných možností ubytovanie za zvýhodnených podmienok v mieste konania konferencie v kongresovom centre na Smolenickom zámku.
 • Orientačná cena ubytovania je 35,- € osoba/noc pri obsadení izby dvoma osobami.
 • Rezervovať ubytovanie je možné prostredníctvom konferenčného portálu.
 • Účastník konferencie uhradí ubytovanie v hotovosti priamo na recepcii Smolenického zámku.
 • Nad rámec stravovania hradeného z konferenčného poplatku je prostredníctvom konferenčného portálu možné objednať si obed dňa 28. 09. 2017 a raňajky dňa 29.09.2017.

 

Rokovacie jazyky

 • Rokovacími jazykmi medzinárodnej vedeckej konferencie XIII. Lubyho právnické dni sú slovenčina, čeština  a angličtina so simultánnym tlmočením.

 

Popis príjazdovej trasy:

 • Pri ceste z Bratislavy, Trenčína alebo z Nitry, najrýchlejšia trasa do Smoleníc je po obchvate Trnavy (po zjazde z diaľnice za Modrankou odbočiť smer Senica, prípadne prejsť priamo cez mesto Trnava – smer Trstín).
 • Po prejazde obcou Boleráz odbočte doľava – smer Smolenice (okolo vodnej nádrže).
 • Po vjazde do obce Smolenice odbočte na značke STOP vpravo. Do kongresového centra SAV, na zámok Smolenice, Vás usmernia tabule umiestnené v obci.
 • Pri ceste z Kútov je najrýchlejšia trasa do Smoleníc po ceste č. 500 cez Senicu. V Senici v centre mesta odbočte za obchodným domom z cesty č. 500 doprava na cestu č. 51 smer Trnava.
 • Pokračujte po ceste č. 51 cez Jablonicu do Trstína. V Trstíne odbočte z cesty č. 51 doprava na cestu č. 502 smer Modra a Bratislava.
 • Pokračujte po ceste č. 502 okolo železničnej stanice a priemyselného komplexu do obce Smolenice. Do kongresového centra SAV, na zámok Smolenice, Vás usmernia tabule umiestnené v obci.

GPS: N48.513609; E17.432448

 

Copyright © 2017. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec