Oganizačný výbor konferencie / Conference Organising Committee

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

JUDr. Eduard Korpáš, PhD.

Mgr. Tomáš Dekan

Mgr. Juraj Šeliga

Mgr. Katarína Kuklová

Mgr. Dominika Kučerová

Mgr. Daniela Hlobíková

JUDr. Jozef Greguš

Mgr. Denis Bede

Ing. Viera Novotová

Mgr. Anna Kollárová

Copyright © 2017. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec