Podstata diskriminácie a jej prejavy s dosahom na vybranú skupinu obyvateľstva

Termín konania: 09. 11. 2017 - 09. 11. 2017
Trnava
Slovensko

Vážení kolegovia,

Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu "Podstata diskriminácie a jej prejavy s dosahom na vybranú skupinu obyvateľstva", ktorá sa uskutoční dňa 9. novembra 2017 v rokovacej sále Collegium Novum v priestoroch Právnickej fakulty na Kollárovej ul. č. 10.

V prílohe Vám zasielame pozvánku na konferenciu a ďalšie informácie budú postupne zverejňované na webovej stránke www.iuridica.truni.sk v sekcii Katedra dejín práva: Vedeckovýskumná činnosť.

S úctou 

Organizačný výbor konferencie

JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD., člen organizačného výboru

Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD.

Kontakt: ssiskovic@gmail.com

Tel: 0911031961

Copyright © 2018. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec