NADÁCIA ŠTEFANA LUBYHO / ŠTEFAN LUBY FOUNDATION
a / and
PRÁVNICKÁ FAKULTA, TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE / FACULTY OF LAW, TRNAVA UNIVERSITY IN TRNAVA

XIII. LUBYHO PRÁVNICKÉ DNI
XIII. DIES LUBY IURISPRUDENTIAE
XIII. LUBY LAW DAYS

SOCIÁLNA FUNKCIA PRÁVA A NARASTAJÚCA MAJETKOVÁ NEROVNOSŤ

SOCIAL FUNCTION OF LAW AND GROWING WEALTH INEQUALITY

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

KONGRESOVÉ CENTRUM SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

CONGRESS CENTRE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

SMOLENICE

28. – 29. 09. 2017

Copyright © 2017. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec