Vzťahy štátu a cirkví na začiatku 21. storočia

Termín konania: 27. 09. 2017 - 27. 09. 2017
Trnava
Slovensko

vedecké kolokvium

Vzťahy štátu a cirkví na začiatku 21. storočia

usporiadané Právnickou fakultou Trnavskej univerzity

v Trnave

Facoltà di Diritto Canonico Università Pontificia Salesiana

a Roma

pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity a 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave

Kontaktná osoba: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.

Kontakt: michaela.moravcikova@truni.sk

Tel: +421335939640

Copyright © 2017. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec