Pramene práva

Termín konania: 01. 07. 2017 - 30. 08. 2017
Trnava
Slovensko

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

si Vás dovoľuje pozvať na on-line vedeckú konferenciu

Pramene práva

Vedecké podujatie je poctou prof. JUDr. Jozefovi Prusákovi, CSc., jedneúmu zo zakladateľov a prvých dekanov Právnickej fakulty TU v Trnave. 

Kontaktná osoba: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Kontakt: dekanka.prf@truni.sk

Tel: 033 59 39 601

Copyright © 2017. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec