Informácie dôležité pre trestné konanie

Termín konania: 18. 10. 2017 - 18. 10. 2017
Trnava
Slovensko

Katedra trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

si Vás dovoľuje pozvať

 

na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

 

,,Informácie dôležité pre trestné konanie“

 

 

Cieľom konferencie je rozvinúť širšiu odbornú diskusiu k problematike zabezpečovania informácií dôležitých v trestnom konaní v národnom a medzinárodnom rozsahu. Výstup z konferencie v podobe recenzovaného zborníka bude zdrojom poznatkov k danej problematike nielen v teoretickej, ale aj v praktickej rovine.

Odborným garantom konferencie je prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

Kontaktná osoba: Eva Szabová

Kontakt: evaszabovapftu@gmail.com

Tel: +421335939632

Copyright © 2018. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec