Medzinárodná vedecká konferencia  

DIES IURIS TYRNAVIENSES

TRNAVSKÉ PRÁVNICKÉ DNI

 

ROZHODOVACIA ČINNOSŤ

NÁRODNÝCH, MEDZINÁRODNÝCH

A EURÓPSKYCH SÚDOV 

 

25. - 26. september 2014 

 

Miesto konania konferencie:

1. rokovací deň  -  aula TU „PAZMANEUM“, Univerzitné nám. 1, Trnava

  2. rokovací deň  -  Právnická fakulta  TU v Trnave, Kollárova 10, Trnava

 

 

Copyright © 2017. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec