Medzinárodný vedecký kongres Trnavské právnické dni: Právny štát - medzi vedou a umením